Slider 1

Inwentaryzacje przyrodnicze

Inwentaryzacje fitosocjologiczne, florystyczne i faunistyczne obszarów chronionych, zadrzewień przydrożnych czy terenów inwestycyjnych

Monitoringi przyrodnicze

Monitoring przejść dla zwierząt, korytarzy ekologicznych a także przed- i porealizacyjne monitoringi na potrzeby farm wiatrowych i fotowoltaicznych

Doradztwo środowiskowe

Wsparcie merytoryczne procesów inwestycyjnych, nadzór przyrodniczy nad inwestycjami, kompensacje przyrodnicze

O Ardea

Nasza firma od 2010 r. zajmuje się wykonywaniem inwentaryzacji i monitoringów przyrodniczych, nie tylko dla inwestorów prywatnych ale również dla jednostek samorządu terytorialnego, zarzadów dróg, uczelni wyższych oraz w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Zlecenia realizujemy na terenie całego kraju. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Chronione gatunki

W tym dziale przybliżamy sylwetki rzadkich bądź chronionych gatunków, najczęściej spotykanych na terenach inwestycyjnych. Dział będzie sukcesywnie uzupełniany.

Zobacz wszystkie

Siedliska przyrodnicze

W tym dziale przedstawiamy charakterystykę siedlisk przyrodniczych, które najczęściej występują na terenach inwestycyjnych. Dział będzie sukcesywnie uzupełniany.

Zobacz wszystkie

Ciekawostki